Plan dnia (Ramowy rozkład dnia)

W przedszkolu nr 69 obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

  • Ranek: schodzenie się dzieci, zabawy dowolne organizowane przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w małych zespołach, zabawy poranne i ćwiczenia ruchowe, czynności samoobsługowe, śniadanie.

  • Przedpołudnie: zajęcia dydaktyczne wynikające z przyjętego programu wychowania przedszkolnego, zabawy tematyczne i dowolne, spacery i wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, czynności samoobsługowe, drugie śniadanie, różne formy relaksu (leżakowanie, ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające), zajęcia dodatkowe na życzenie rodziców.

  • Popołudnie: obiad, kontynuacja zajęć dydaktycznych, zajęcia dodatkowe, praca indywidualna z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz działań profilaktycznych, stymulujących, kompensacyjnych i korekcyjnych, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, wspólne zabawy ruchowe i ze śpiewem, swobodne działania dzieci, rozchodzenie się dzieci.

Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej.

Przedszkole Nr 69 im. F. Chopina ul. Chopina 3, 61-708 Poznań
+ 48 61 852 90 80; +48  537 575 119
Poniedziałek - Piątek
600 - 1730

jadłospi